Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

"Ние можем да учим и да живеем заедно"

Новини

        "Ние можем да учим и да живеем заедно" - това написаха днес децата от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево и го потвърдиха с песни и игри. Инициативата е по повод обявената седмица за справяне с насилието и тормоза в училище.
        "Ние сме по-добре без тормоз" - под това мото учениците в Дражево ще подкрепят тази седмица идеята на МОМН за противодействие на тормоза между децата. В знак на приятелство и толерантност, чрез два гълъба, учениците изпратиха своите послания и към родителите си.