Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

"С компютри светът е без граници"

Новини
На 27 ноември 2008 г. учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево се класираха на първо място на проведеното в Общински детски комплекс - Ямбол регионално състезание по Информационни технологии "С компютри светът е без граници". Състезанието е за ученици от 6 и 7 клас. В него взеха участие 8 отбора на учебни заведения от общините Ямбол, "Тунджа", Елхово, Болярово и Стралджа. Според регламента състезанието се провежда в 2 кръга. В първия участниците попълват тест, а във втория демонстрират знания и умения в подготовката и представянето на презентация на тема "Коледа". Комисията в състав: Председател: Ангелина Иванова - ст. експерт по математика и информатика в РИО-Ямбол и членове : Галина Светичкова и Гергана Добрева - учители по информатика в МГ "Атанас Радев" гр.Ямбол, класираха на първо място учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево с 86 точки. Отборът в състав Генади Валентинов и Ради Карапеев, ученици в 6 клас, е подготвен за състезанието от г-жа Пенка Кръстева - учител по информационни технологии. След първото място в Националното състезание по природни науки и екология това е втори голям успех за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево през настоящата учебна година.