Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Национално състезание по природни науки и екология - Силистра 2008

Новини
Отборът на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-с.Дражево, общ.Тунджа зае първо място в Седмото национално състезание по природни науки и екология, проведено в гр.Силистра на 9 ноември 2008 г. Състезанието е за ученици от пети до дванайсети клас. Представени са 46 проекта на ученици от учебни заведения – представители на 17 области на страната, разпределени в двете възрастови групи. Председател на националната комисия за оценка на проектите е доц. Божидар Галуцов - декан на Биологическия факултет на Софийския университет. Отборът в състав Евгени Кирилов Киров и Ради Колев Карапеев, ученици от 6 клас под ръководството на преподавателя Пламен Качулев спечели първо място в първа възрастова група / ученици 5-8 клас/. Разработката, с която учениците се представиха е на тема „Екологията – начин на мислене и поведение” и акцентира на сериозния проблем за замърсяването на околната среда, как мисленето и поведението на хората могат да променят нежеланата действителност и как децата от училището в с.Дражево са работили за подобряване на околната среда. Традициите, които училището е създало в екологичното възпитание на подрастващите се продължават в нови дейности - запознаване с природните и исторически забележителности на родния край, осмисляне на тяхното значение, на ролята на всеки гражданин в опазването им като наследство за следващите поколения. Наградите за първенците – грамоти, сертификати за участие и мултифункционално устройство бяха връчени от г-жа Налбант -зам.министър на образованието и науката. Ръководството на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-с.Дражево благодари за подкрепата на г-н Юри Паликов - старши експерт в РИО гр.Ямбол и на ръководството на община Тунджа. Състезанието се организира от Министерство на образованието и науката и всяка година се провежда в различен град на страната. През 2009 година домакин на националното състезание ще бъде град Ямбол