Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

"От цветница до Гергьовден" в с. Генерал Инзово

Новини
На 01 април 2007г. танцовият състав заедно с част от учениците от групата за автентичен фолклор представиха обичая "Гергьовден" но Общинския празник на хармонията и красотата "От цветница до Гергьовден" в с. Генерал Инзово. Дражевци бяха удостоени със специална награда за цялостен принос към общинския празник.