Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

От незапамнени времена в село Дражево се играят кукерски игри.

Участия в „Маскараден фестивал” – Ямбол 2005 г
Участия в „Маскараден фестивал” – Ямбол 2006 г

- Участие в гр Одрин по проект "Фолклор без граници" съвместно със селата Генерал Инзово и Веселиново    /виж филм/