Църква "Свети пророк Илия"


Адрес: село Дражево, община Тунджа, област Ямбол, ул.
Помогнете да довършим храма!
Титулар: Църковно настоятелство при храм Св. Пророк Илия, с. Дражево, обл. Ямбол
Банка: Общинска банка АД - Ямбол
IBAN: BG56 SOMB 9130 1039 9961 01
BIC: SOMBBGSF

Изготвил: Андон Динев Минчев