Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Екип на училището


Училищен екип за учебната 2023-2024 година:


Марина Николова - Директор

Учители в начален етап:


Галина Ангелва - начален учител
Радка Станкова - начален учител
Славка Христова - старши начален учител
Димитринка Моллова - начален учител

Учители в прогимназиален етап:


Татяна Неделчева - старши учител по Български език и литература; Музика
Миглена Добрева - учител по Английски език; Музика
Валентина Динева - старши учител по Математика; Информационни технологии; Физика и астрономия
Светлана Ангелова - старши учител по История и цивилизации; География и икономика; Физическо възпитание и спорт
Пламен Качулев - старши учител по Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда; Човекът и природата; Технологии и предприемачество; Изобразително изкуство

Учители в групи за целодневна организация:


Ивелина Господинова - старши учител в група за ЦДОУД
Галя Монева - старши учител в група за ЦДОУД
Андон Минчев - старши учител в група за ЦДОУД
Христо Христов - учител в група за ЦДОУД

Други:


Доника Колева - логопед
Диана Кънчева - счетоводител
Елка Кръстева - финансов контрол
Станка Николаева - работник кухня; чистачка
Иван Иванов - шофьор
Николай Георгиев - огняр; общ работник
Динка Георгиева - чистачка
Марийка Колева - чистачка