Екип на училището Събития Проекти

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Екип на училището


Училищен екип за учебната 2020-2021 година:


Марина Николова - Директор

Учители в начален етап:


Славка Христова - старши начален учител
Жечка Колева - старши начален учител
Галина Ангелва - начален учител
Радка Станкова - начален учител

Учители в прогимназиален етап:


Татяна Неделчева - старши учител по Български език и литература; Музика
Галина Генова - старши учител по Английски език; Музика
Пенка Кръстева - старши учител по Математика; Информационни технологии; Физика и астрономия
Пламен Качулев - старши учител по Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда; Човекът и природата; Технологии и предприемачество; Изобразително изкуство
Светлана Ангелова - старши учител по История и цивилизации; География и икономика; Музика; Физическо възпитание и спорт

Учители в групи за целодневна организация:


Ивелина Господинова - учител в група за ЦДО
Ирина Йовчева - старши учител в група за ЦДО
Андон Минчев - учител в група за ЦДО
Валентина Динева - старши учител в група за ЦДО

Други:


Доника Колева - логопед