Местността "Домус дере"

По време на Турското робство на българите е било забранено да колят прасетата си на мястото, определено за колене на животни, затова турците определят място, отдалечено от селото за тази цел - "Домус дере"