Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

Бъдни вечер и Коледа в Дражево

        На 23 декември 2012 г. в салона на НЧ "Прогрес - 1936" с. Дражево се проведе празник, посветен на Бъдни вечер и Кoледа. В празника взеха участие деца от селото, които представиха обичай "Бъдни вечер" в с. Дражево и коледарска група "Дражевчета" към НЧ "Прогрес - 1936" с. Дражево, с ръководител Донка Папудова.