танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

Бабинден в с. Дражево

Тази година жените от Пенсионерски клуб "Дълголетие" празнуваха Бабинден и на 8 януари, и на 21 януари. На 8 януари представиха обичая "Бабинден" на децата с увреждания от ДЦПЛУ "Св. Франциск" - с. Веселиново, а на 21 януари (когато обикновено си го празнуват) се веселиха и празнуваха, както само те си знаят.