танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

Гостуване на българи от с.Знаменка (Катаржино), Одеска област, в с. Дражево