Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

„Хоро се вие, песен се пее”в село Тенево

На 22 април певческата група и младежкия танцов състав от с. Дражево участваха на Общински празник на художествената самодейност „Хоро се вие, песен се пее”в село Тенево, по повод 30 годишнината и деня на Община Тунджа.