Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

Новооткрит младежки център в сградата на читалището

        В сградата на читалището в село Дражево беше открит Младежки център.
        Центърът е създаден по проект "Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони", чийто цел е да съдейства за приобщаването на младите хора от селските райони към процесите на местното развитие за постигането на по-добро качество на живот в селските райони и ще спомогне за обмяната, развитието и разпространението на добри практики с участието на млади хора.
        Младежкият ЛИДЕР Център в село Дражево е оборудван с най-съвременно офис обзавеждане и модерна техника.
        Елена Велкова - председател на СНЦ "Младежка Лидер мрежа за развитие на селските райони" благодари на общинското и местно ръководство за прекрасните условия, в които се помещава Младежкия Лидер център и изрази увереност, че той ще даде възможност на младите хора не само от община "Тунджа", но и от страната да обменят идеи, опит, да организират конференции и изложения по важни за тях теми.
        Георги Георгиев - кметът на община "Тунджа", пожела този център да се превърне в притегателно място, в инкубатор за иновативни практики, защото младите хора са част от капитала на всяка една нация и са в състояние да формират алтернативност и различие в развитието на селските райони. Защото те са призвани да поемат една многофункционална роля в зависимост от своята индивидуалност и професионална ситуация и ще допринесат за напредъка и иновациите на всички социални равнища и за повишаването на качеството на живота в селските райони.
        На откриването присъстваха и официалните делегации от побратимения град Руза, Руска федерация и от община Варта, Република Полша.


Видео - Ера тв