Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

10 години пенсионерски клуб "Дълголетие"

         На 12.12.2014 г. пенсионерски клуб „Дълголетие” отпразнува своя 10 годишен юбилей. В просторния клуб беше подредено табло със снимков материал, отразяващ живота на членовете през всичките 10 г. Гости на празника бяха господин Йордан Николов – председател на пенсионерските клубове в община Тунджа и госпожа Тодорка Фотева – кмет на с. Дражево. Г-н Николов поднесе поздравителен адрес до пенсионерите, от името на кмета на общ. Тунджа – г.н Георги Георгиев и подарък за клуба. Г-жа Фотева също поздрави пенсионерите, като им пожела здраве и дълголетие и да пребъде в годините занапред клуба. И на рожден ден, като на рожден ден – не може без торта! Всички заедно духнаха свещичките и си пожелаха всеки рожден ден да е така.