Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

Сирни заговезни в ритуалната зала в гр. Ямбол

        Групата СИП за автентичен фолклор към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево, заедно с фолклорната група към читалището представиха обичая Сирни заговезни в ритуалната зала в гр. Ямбол