Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 31.05.2017 година в компютърният кабинет на ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведе състезание по информационни технологии с всички ученици от група по интереси "Компютърът - мой приятел", с водещ г-жа Кръстева.
Целта на изявата е учениците да покажат придобитите умения в групата за работа с Microsoft Word и Microsoft Exсel, като проявят творчество и оригинално мислене.
Участниците в състезанието получиха материали и в рамките на 80 минути работиха по зададени практически задачи, включващи:
1. Форматиране на текстов документ и графично изображение по дадени указания.
2. Създаване на електронна таблица, отговаряща на определени изисквания.
3. Форматиране на електронна таблица и вмъкване на графично изображение.
Всички ученици работиха с желание, ентусиазъм и упоритост. Повечето от тях успешно се справиха с изискванията по задачите и с нетърпение очакваха резултатите от състезанието.
Жури в състав: Цветелина Кованджиева, Валентина Динева и Андон Минчев оцени и класира практическите работи на учениците. Победителите в състезанието са:
I място: Стоянка Йорданова Митева
II място: Ангел Стоянов Георгиев
III място: Богомила Иванова Желязкова
Те ще получат грамоти и награди.