Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 10 май 2017 година групата за обучителни затруднения по математика в I клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе публична изява пред родители и гости. Целта беше под формата на математическо състезание, групата да покаже усвоените знания и компетентности. На празника присъстваха като официални гости г-жа Николова- директор на училището, г-н Андон Минчев- представител на Обществения съвет на училището по проект "Твоят час",учители от училището. Участваха всички ученици от първи клас, като акцентът беше да се покажат постигнатите резултати на седемте деца участници в проекта. Състезанието включваше много съревнователни математически игри, в които участниците бяха разделени на два отбора- отбор "Ягодка" и отбор "Черешка". Участниците в групата показаха пред своите родители, че само за няколко месеца с много допълнителен труд и усилия, са успели да придобият необходимите знания за бъдещия втори клас. А подкрепата на публиката и техните родители допълнително стимулираше участниците за изява. Разбира се имаше и победители и победени, но това не попречи на веселата част от песни и стихове, с които завърши изявата на групата. Като финал прозвучаха думите на един от малките рецитатори:
" Кой ме плаши с първи клас?
Моля, моля спрете!
Аз съм мъж и цял юнак,
Ето, погледнете!
Имам чанта, химикал,
мога и да смятам,
На задачите съм цар,
те са ми приятели!"