Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 5 и 9 май 2017 г.с учениците в групата за занимания по интереси "Работа с компютър" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведе публична изява на тема "Моята ферма". Учениците нарисуваха през първия час фон с помощта на програмата Картини. През следващите два часа те построиха с програмата Мерлин своята ферма, като избраха подходящи домашни животни, които да се отглеждат в нея. И като във всеки конкурс имаше и победители. Първите три компютърни рисунки ще бъдат наградени с грамоти.