Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 04 май 2017 година с ученици от група "Фолклорна дъга" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, се проведе публична изява. Учениците изпълниха народни танци и песните "Изгреяла месечинка" и "Като горско цвете".