Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 3 и 5 май в групата за занимания по интереси "Спортуваме за здраве" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведоха спортни състезания "Бързи, смели, сръчни". Учениците участваха в различни игри, които предизвикаха много смях и веселие. Дърпаха въже като дадоха всичко от себе си, за да спечели отбора им. Играха щафетна игра със стрелба в кош, в която всеки участник се стремеше да улучи коша и да донесе точка за своя отбор. Много забавна бе играта със скачането с чували. Голям интерес предизвика пренасянето на яйца с лъжица. На учениците им беше приятно и се ангажираха емоционално. Много важна беше моралната подкрепа от публиката, съставена от по-големи ученици и родители, която мотивира отборите за победа.