Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 02.05.2017г. .в ОУ "Св.св.Кирил и Методий" шестокласници представиха драматизация на откъса от романа "Под игото" на Иван Вазов - "Радини вълнения". За всички беше интересно да узнаят повече за епохата на Априлското въстание чрез художествен текст, през погледа на писателя. Чрез драматизацията на откъса, учениците се опитаха да изразят душевните преживявания на героите от романа. Годишният изпит е преживяване, близко по същността си до живота на шестокласниците и изявата обогати представата им за училищния живот преди Освобождението, затвърди отношението на българина към образованието като ценност. Вълнуващо за участниците в проекта беше както самото представление, така и репетициите. Актьорското майсторство на децата беше възнаградено с ръкопляскания, а заедно с публиката те се запознаха как Априлското въстание е преминавало през душевността на обикновения мирен българин. Занятието е част от публичните изяви по проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката - "Твоят час - фаза 1"