Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
        На 28.02.2017 г. учениците в групата за занимания по интереси "Работа с компютър" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево направиха компютърни рисунки на тема "Мартеница". Учениците бяха запознати от своята ръководителка Цветелина Кованджиева с легендата за мартениците. Всеки ученик нарисува своя мартеничка на компютъра и я записа на файл, който бе принтиран. В края на занятието участниците подредиха мартениците си в изложба, която бе оценена от присъстващите гости - родители и ученици. По малките личица грееха усмивки, че са показали своите умения пред публика, в навечерието на Баба Марта.