Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 28.02.2017 г. в ОУ"Св.св.Кирил и Методий" се проведе открит урок по български език и литература,на който шестокласниците поканиха своите семейства,за да покажат постиженията и напредъка си в овладяване на науката.
        Учениците се запознаха с басните на Езоп и Лафонтен,обсъждаха постъпките на героите, запомниха нравствените изводи.Учениците сравняваха пословици и поуки от басни,заучиха реплики от басни и осмислено се превъплътиха в герои-животни с добри и укорими човешки качества. Както за родители,така и за ученици, беше интересно да обменят познания за човешките недостатъци, изобличавани в басните и видени през детските очи.Актьорското майсторство на учениците в басните "Гълъбът и мравката" и "Лъвът и мишката" получи всеобщо одобрение, а заедно с родителите си, те съставиха басня по фолклорната приказка"Магарешки съвет". Най-интересно за шестокласниците беше сами да съставят басня по народната приказка за хитрия съвет на глупавото уж магаре. Дружните творчески усилия донесоха удовлетворение за присъстващите родители. А накрая учениците си направиха снимка с изработените от самите тях мартенички. Занятието е част от публичните изяви по проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката-"Твоят час - фаза 1"