Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
        На 3 февруари в групата за занимания по интереси "Спортуваме за здраве" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведоха спортни състезания. Учениците участваха в различни занимателни игри. Търкаляха обръчи като се стремяха да ги отведат по -далеч, за да спечелят повече точки за своя отбор. Играха щафетна игра със слаломно бягане, където ентусиазма беше на ниво. Много забавна бе играта с търкалянето на топка в тунела, направен от крачетата на участниците. На учениците им беше приятно и се ангажираха емоционално. Много важна беше моралната подкрепа от публиката, съставена от по-големи ученици и родители, която мотивира отборите за победа.