Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
        На 22.12.2016 г. В салона на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево , община "Тунджа", се проведе концерт във връзка с предстоящите коледни празници. В него взеха участие учениците от група за занимания по интереси "Фолклорна дъга" сформирана по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево. Участниците представиха ритуала коледуване, който бе изпълнен с автентични песни, танци и традиционната молитва на станеника . На тържеството присъстваха и искрено се забавляваха деца и родители от населеното място, което за пореден път доказва, че българските традиции и фолклор кара всички да се чувстват щастливи.