Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
        На 21.12.2016 г. В салона на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево , община "Тунджа", се проведе концерт във връзка с предстоящите коледни празници. В него взеха участие учениците от групи за занимания по интереси "Фолклорна палитра" сформирана по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево. Невероятното изпълнение на песента "Мари, Марийко" представена от момичетата от група "Фолклорна палитра" , бе силно аплодирано от всички. В празничния концерт неизменна част бе и представянето на традиционни български хора, като "Дайчово хоро" и "Право хоро", на които всички гости любители на българския фолклор имаха възможността да се включат в танците. Тържеството се превърна в един пъстър и незабравим празник за жителите на населеното място.