Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         29.11. 2016 г. "Какво злато, каква прелест са тези приказки!"-възкликнаха и деца и родители по време на общото занятие от проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката-"Твоят час - фаза 1. Защо и възрастните четат приказки отговориха шестокласниците чрез разказа "Косачи" на Елин Пелин. На дъската учениците се състезаваха в своята мотивация "защо обичам да чета", показаха на родителите си в интернет-пространството илюстрации към български приказки и бяха единодушни - "мишката" не може да измести книжката, толкова е красиво приказките да са без край…